Regulamin ten określa zasady sprzedaży usług porad astrologicznych oraz szkoleń na stronie AstroSystem.eu.

Terminologia:

Sklep – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem: https://astrosystem.eu

Użytkownik – każdy kto korzysta z serwisu astrosystem.eu

Kupujący – osoba, która ukończyła 18 lat, będąca osobą prawną, fizyczną, przedsiębiorczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Sprzedawca, Właściciel serwisu – Marcin Lechna, email: kontakt@astrosystem.eu

§1

OFERTA SERWISU

Oferta serwisu obejmuje doradztwo w zakresie udzielania porad astrologicznych oraz szkoleń.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.

Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury VAT.

§3

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Zamówienia na usługi przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie (funkcja koszyka). Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy sklepu.

Dostawa towaru/usługi:

Zamówienie lub dostęp do zamówienia jest wysyłane na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.
Numer telefonu traktowany jest jako dodatkowa opcja kontaktu w przypadku, gdy wystąpiłyby problemy w realizacji zamówienia poprzez e-mail.

Formy płatności:

 1. Przelew tradycyjny – na rachunek bankowy
 2. Płatności poprzez Przelewy24.pl  – usługa płatności kartą kredytową bądź bezpośrednimi przelewami z większości polskich banków obsługiwana przez firmę Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 3. Płatności poprzez PayPal  – usługa płatności kartą kredytową, bądź bezpośrednimi przekazami wewnętrznymi obsługiwanymi przez firmę PayPal.
 4. Płatności poprzez PayEye.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści niniejszego regulaminu.

Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Marcina Lechna.

§4

PRAWA AUTORSKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

Materiały audio, wideo oraz udzielone nagrania interpretacji horoskopów są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).

§5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie stosowne zapisy polityki prywatności znajdują się pod adresem https://astrosystem.eu/polityka-prywatnosci

§6

REKLAMACJE I ZWROTY

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencję używając formularza kontaktowego. We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu. Opis powodu reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)

Administrator zastrzega sobie prawo do błędów w opisach, zdjęciach i cenach oraz zmian w niniejszym regulaminie.

ADNOTACJA RODO:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Marcin Lechna.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, formularz kontaktowy.
 3. Dane będą przetwarzane w celu jedynie do informowania o promocjach oraz realizacji zamówień na podstawie a podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane mogą być udostępniane za zgodą w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od ich wprowadzenia w celu jedynie potwierdzeń gwarancji zakupionych towarów.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach takich jak w regulaminie w celu jedynie informacyjnym.